Апартамент в кв. Изток, гр. София

Апартаментът в кв. Изток е изпълнен с модерни осветителни тела с изчистен дизайн. Осветлението е с много възможности за
различна осветеност за постигане на уют в обстановката – осветяване на стълбите с декоративни луни, модерни цилиндри с концентрирана светлина, елегантно осветително тяло за общо осветление.